Uprawnienia

  • Przewodnik Beskidzki kl. III - Beskidy Wschodnie (nr 0535/10)
  • Pilot Wycieczek (nr 1741/03)
  • Przewodnik SKPB Rzeszów (blacha 290)
  • Ratownik Bieszczadzkiej Grupy GOPR
  • Ratownik Narciarski
  • Wychowawca na placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży